Obec
Rožnov

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů


Správce údajů: Obec Rožnov
Sídlo: Obec Rožnov, Rožnov čp. 72, 551 01 Rožnov
Datová schránka: ppqb7sm
Kontakt: Zbyněk Procházka, starosta obce

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ilona Čepelková
Kontakt: cepelkova@hustiranka.cz


Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

V případě, že poskytnutí těchto informací bude, zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů.

Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v záznamu o činnostech zpracování: ke stažení zde (pdf)

Počet obyvatel

1. písemná zmínka

2 části obce

SDH