Rožnov
Obec
Rožnov

Počátky


První písemná zpráva o obci Rožnov je z 5. července 1387, tehdy Rožnov náležel k tvrzi ve Rtyni a majitelem byl Ješek, řečený Šváb. Ten postupuje tyto dva majetky Mikešovi z Kunratic. V Profousově místopisu je psáno, že jméno Rožnov je odvozeno od německého Rosse, což znamená růže. Kolem Rožnova se pravděpodobně vyskytovala v hojném počtu niva porostlá mnoha keři šípkových růží. Ke konci 15. století patřil Rožnov Věnkovi Kordulovi ze Sloupna, držiteli hradu Vřešťova.

První zmínka o Neznášově je již z roku 1371, kdy ves držel Ješek z Neznášova. Bavor, Ješek i Majnuš z Neznášova pocházeli z vladyckého rodu Rodovských z Hustířan. Bavor z Neznášova založil a vystavěl u Neznášova hrad Rotemberg. O tomto hradu je zmínka již v urbáři Smiřického panství z roku 1550. Neznášov byl v držení rodu Rodovských z Hustířan až do začátku 17. století.

Roku 1618 se obě obce dostávají pod panství Smiřické, jehož majitelem je rod Trčků z Lípy.

Počet obyvatel

1. písemná zmínka

2 části obce

SDH