Obec
Rožnov

Veř.vyhl.- Územní rozhodnutí o umístění stavby Rožnov-rek NN za kNN výměna TS NA 0467, č.stavby IE-12-2006419

Datum sejmutí: 2. 4. 2020 Zodpovídá: Správce Webu

Počet obyvatel

1. písemná zmínka

2 části obce

SDH