Rožnov
Obec
Rožnov

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020

Příjmy

Daňové příjmy 5 000 000,--
Nedaňové příjmy 1 000 000,--
Kapitálové příjmy 0,--
Přijaté dotace 0,--
 
Celkem 6 000 000,--
 

Výdaje

Běžné výdaje 4 500 000,--
Kapitálové výdaje 4 000 000,--
 
Výdaje celkem 8 500 000,--
 

Navržený způsob financování

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 400 000,--
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -2 900 000,--
 
Financování celkem -2 500 000,--
Zodpovídá: Správce Webu

Počet obyvatel

1. písemná zmínka

2 části obce

SDH