Rožnov
Obec
Rožnov

Rozpočet na rok 2019

Příjmy

Daňové příjmy a dotace 5 242 400,--
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 44 500,--
Ubytování a stravování 20 000,--
Pitná voda 180 000,--
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 500 000,--
Činnosti knihovnické 300,--
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 10 000,--
Sportovní zařízení v majetku obce 70 000,--
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 202 000,--
Sběr a svoz komunálních odpadů 157 000,--
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 000,--
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 800,--
 
Příjmy celkem 6 487 000,--
 

Výdaje

Ubytování a stravování 353 800,--
Silnice 60 000,--
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,--
Pitná voda 267 000,--
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 551 000,--
Činnosti knihovnické 14 000,--
Rozhlas a televize 15 000,--
Ostatní záležitosti kultury 60 000,--
Sportovní zařízení v majetku obce 263 300,--
Využití volného času dětí a mládeže 5 000,--
Veřejné osvětlení 215 500,--
Pohřebnictví 6 000,--
Územní plánování 230 000,--
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 499 100,--
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,--
Sběr a svoz komunálních odpadů 210 000,--
Sběr a svoz ostatních odpadů 92 000,--
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 838 500,--
Ochrana obyvatelstva 5 000,--
Ostatní správa v oblasti krizového řízení 20 000,--
Požární ochrana - dobrovolná část 107 600,--
Zastupitelstva obcí 785 000,--
Činnost místní správy 1 051 000,--
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 500,--
Ostatní finanční operace 83 000,--
Finanční vypořádání minulých let 23 937,--
 
Výdaje celkem 5 829 237,--
 

Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků -277 307,--
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -380 456,--
Financování celkem -657 763,--
 
 
Podrobný rozpočet můžete stáhnout zde.
Zodpovídá: Správce Webu

Počet obyvatel

1. písemná zmínka

2 části obce

SDH